شعرهاي كوتاه
زندگی


زندگی گفت:که باید از این جا بروم


 

من زدنیای شما سخت شکایت دارم

 

 

 

يکشنبه سیزدهم 2 1394 23:26
(0) نظر
برچسب ها :
عریان
چه پنهان میکنی از روزگار

 

وقتی که عریان آمدی دنیا

 

 

پنج شنبه دهم 2 1394 12:24
(0) نظر
برچسب ها :
علی ع
گفتم علی: سوخت به عدلی همه جان وجودم

 

 

از آتش، تفیده  نهاد دست  برادر عقیل اش

 

چهارشنبه نهم 2 1394 22:58
(0) نظر
برچسب ها :
حسین ع


خواهم ،که به سختی به سختی بمیرم وبمیرم


 

وقتی که اشک ریزحسینم، عملم چون یزید است
 

 

 

سه شنبه هشتم 2 1394 22:15
(0) نظر
برچسب ها :
عمر


هر صبح که ریزد به دامن شب

 

عمرمن است ،وخنده ی تو
 

 

 

 

سه شنبه هشتم 2 1394 20:58
(0) نظر
برچسب ها :
درد

خاطر خوش را حزین کردن چه سود

 

همچو درد بر زخم لغزیدن چه سود

 

 

يکشنبه ششم 2 1394 22:39
(0) نظر
برچسب ها :
غیبت


بر زبان خیس من هرگز نچسبد غیبتی

 

باهزاران تهمتی برچشم درویشم زدنند
 

 

 

 

شنبه پنجم 2 1394 20:36
(0) نظر
برچسب ها :
ساحل

هرکشتی که موجی شکند آن کمرش را

 

ساحل که بایدبکشد دردسرش را

 

 

 

جمعه چهارم 2 1394 23:12
(0) نظر
برچسب ها :
فردا

از زندگی، چه ماند ،جزآرزو وآهی

 

دلداده گان رویش ،فردا دهند گواهی

 

جمعه چهارم 2 1394 20:39
(0) نظر
برچسب ها :
عمری...

عمریست ،که فقط، چانه زنان میگردم

 

ازترس ،که باخود، به توافق بد برسم

 

 

جمعه چهارم 2 1394 14:18
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته چهارم تیر 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394 هفته چهارم اردیبهشت 1394 هفته سوم اردیبهشت 1394 هفته دوم اردیبهشت 1394 هفته اول اردیبهشت 1394
موضوعات
بدون موضوع (124)
صفحه ها
فیدها
شعرهای کوتاه-علیرضامحسنی
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 14183
تعداد نوشته ها : 124
تعداد نظرات : 3
X