شعرهاي كوتاه
فرهادها

این همه کوه که به جا ماند ز بی فرهادهاعشق فقط حادثه ی بود که یه خسرو رسید


يکشنبه بیست و هفتم 2 1394 16:59
(0) نظر
برچسب ها :
فتنه

خم به ابرو میزنی هشتاد و هشت اش میکنی


باز بیدار میکنی آ ن فتنه ی خوابیده راشنبه بیست و ششم 2 1394 19:32
(0) نظر
برچسب ها :
رستم

رستم چه بگویم از این زندگی ماهفت خان نهان است سر هرگذر آنجمعه بیست و پنجم 2 1394 12:12
(0) نظر
برچسب ها :
شاهی

شاهی همه این نیست که کشور بگشاید


آبادی یک دل به صد ملک سلیمان بیارزد


سه شنبه بیست و دوم 2 1394 19:31
(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته دوم فروردین 1396 هفته اول فروردین 1396 هفته سوم اسفند 1395 هفته دوم اسفند 1395 هفته اول اسفند 1395 هفته چهارم بهمن 1395 هفته سوم دی 1395 هفته اول دی 1395 هفته دوم آذر 1395 هفته اول آذر 1395 هفته سوم آبان 1395 هفته سوم مهر 1395 هفته اول مهر 1395 هفته چهارم شهریور 1395 هفته سوم شهریور 1395 هفته دوم شهریور 1395 هفته اول شهریور 1395 هفته چهارم مرداد 1395 هفته سوم مرداد 1395 هفته دوم مرداد 1395 هفته اول مرداد 1395 هفته چهارم تیر 1395 هفته سوم تیر 1395 هفته دوم تیر 1395 هفته اول بهمن 1394 هفته چهارم دی 1394 هفته سوم دی 1394 هفته دوم دی 1394 هفته اول دی 1394 هفته سوم آذر 1394 هفته دوم آذر 1394 هفته اول آذر 1394 هفته چهارم آبان 1394 هفته سوم آبان 1394 هفته اول مهر 1394 هفته چهارم شهریور 1394 هفته سوم شهریور 1394 هفته دوم شهریور 1394 هفته اول شهریور 1394 هفته چهارم مرداد 1394 هفته سوم مرداد 1394 هفته دوم مرداد 1394 هفته اول مرداد 1394 هفته چهارم تیر 1394 هفته سوم تیر 1394 هفته دوم تیر 1394 هفته اول تیر 1394 هفته چهارم خرداد 1394 هفته دوم خرداد 1394 هفته اول خرداد 1394 هفته چهارم اردیبهشت 1394 هفته سوم اردیبهشت 1394 هفته دوم اردیبهشت 1394 هفته اول اردیبهشت 1394
موضوعات
بدون موضوع (124)
صفحه ها
فیدها
شعرهای کوتاه-علیرضامحسنی
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 14182
تعداد نوشته ها : 124
تعداد نظرات : 3
X